Anvisningar för den som gör upp avtal om kommuntillägg

  • Kontakta FPA:s försäkringsdistrikt eller skicka e-post till ettlastenhoidontuki@kela.fi redan när du gör upp ett utkast till ett nytt avtal om kommuntillägg och redogör för innehållet i det kommande avtalet.
  • Använd dig av modellavtalet för kommuntillägg när du gör upp utkastet.
  • Skriv in uppgifterna om kommuntillägg som betalas som ett tillägg till hemvårdsstödet och privatvårdsstödet i samma avtal och fastställ en giltighetstid för avtalet.
  • Om du inte är helt säker på om avtalet kan verkställas kan du sända avtalsutkastet för granskning till FPA till exempel per e-post innan du sänder den slutgiltiga avtalsversionen.
  • Skriv inte in sådana villkor i avtalet som inte finns i modellavtalet. Om du har frågor om villkoren för kommuntillägg kan du kontakta FPA.
  • Sänd FPA två avtal i original som undertecknats av kommunens representant/representanter senast två månader före den önskade ikraftträdelsetidpunkten för avtalet.
  • FPA sänder det ena avtalet tillbaka undertecknat av FPA:s representanter.
  • Kommuntillägg utbetalas och verkställs inte retroaktivt.