Modellavtal om kommuntillägg

När du gör upp ett utkast till avtal om kommuntillägg kan du använda modellavtalet som mall: