Svar på arbetsgivarfrågor via telefon och chatt

September förändrar dagpenningsärendena

Torsdag 6.9 kl. 13-14 klargör vårt webbinarium (på finska) vad som händer.

Delta här!
 • Arbetsgivarlinjen betjänar vardagar kl. 9–16 på numret 020 692 239. Välj 1 och du får svar på  frågor om hur man meddelar löneuppgifter för sjukdagpenning, rehabiliteringspenning, föräldradagpenningar och semesterkostnadsersättning samt om bilagor och tilläggsutredningar som gäller ovan nämnda förmåner.
   
 • Frågor om företagshälsovårdsersättningar är tillsvidare koncentrerade till de regionala handläggningsställena.
   
 • I frågor som gäller internationellt arbete då en arbetstagare ska skickas utomlands eller anställas till Finland från utlandet, kontakta FPA:s Center för internationella ärenden på numret 020 634 0300. International House Helsinki servar även företag och arbetsgivare i frågor som gäller anställning och rekrytering av utländsk arbetskraft.

Arbetsgivarchatt för frågor om dagpenningar

Våra kundrådgivare svarar i chatten mån–fre kl. 9–15.

Vi svarar på frågor som gäller t.ex. löner och dagpenningar under sjukfrånvaro, familjeledigheter, rehabilitering samt om intyg och utredningar i samband med utbetald lön eller arbetstagarens tid i arbete.

I chatten kan du till exempel fråga om

 • sjukdagpenningar
 • moderskaps, faderskaps- och föräldrapenningar
 • familjeledighetsersättning, semesterkostnadsersättning
 • tilläggsutredningar och intyg i samband med förmånerna ovan, t.ex. löneintyg och intyg över tid i arbete.

Notera att råd via chatten bara ges på ett allmänt plan. I chatten besvaras inte frågor som gäller enskilda personer.

Chatten är tillgänglig på denna sida samt på följande underkategorier för fpa.fi/Arbetsgivare: Sjukfrånvaro, Familjeledigheter, Rehabilitering,

Chatten stöds av följande webbläsare:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Chrome (Android)
 • Safari (iOS)

Cookies som registreras av tredje parter måste vara tillåtna.