Rådgivning för arbetsgivare

Chatt för arbetsgivarkunder

I chatten svarar vi på arbetsgivarkundernas frågor måndag–fredag kl. 9–15. I chatten ges allmän rådgivning om

  • sjukdagpenningar
  • moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningar, familjeledighetsersättning och semesterkostnadsersättning
  • rehabilitering och rehabiliteringspenning
  • tilläggsutredningar och intyg i samband med dessa förmåner.

I chatten besvaras inte frågor som gäller enskilda personer eller frågor som gäller företagshälsovård.

Telefonservice för arbetsgivarkunder

Arbetsgivarlinjen betjänar måndag–fredag kl. 9–15 på nummer 020 692 239. 

Till telefontjänsten för arbetsgivare kan du rikta frågor som gäller förmånsansökningar, handläggningsskeden och beslut. Du kan också fråga om bilagor, tilläggsutredningar och hur löneuppgifter ska anmälas för olika förmåner.

I frågor som rör kollektivavtal eller arbetsavtalslagen ska du vända sig till arbetsgivarorganisationerna. Detta gäller frågor om förutsättningar för löneutbetalning, beviljande av ledighet och andra motsvarande ämnen. 

Du får förmånsspecifik information genom att trycka:

  • 1 om ditt ärende gäller förmåner vid sjukdom, rehabilitering eller pension 
  • 2 om ditt ärende gäller familje- eller arbetslöshetsförmåner 

Vi kontrollerar att den som ringer upp har rätt att få uppgifter.

Rådgivning i ärenden som gäller företagshälsovård

För rådgivning i frågor som gäller företagshälsovårdens ersättnings- och ansökningsärenden finns separata kontaktuppgifter.

Internationella situationer

FPA:s Center för internationella ärenden svarar på frågor som gäller utsända arbetstagare och arbetstagare som rekryterats från utlandet samt på frågor som gäller flyttning till och från Finland. Centret kan nås på numret 020 634 0300 vardagar kl. 10–15. 

FPA betjänar också inom International House-tjänsterna i Helsingfors och Tammerfors. Tjänsterna är avsedda för företag och arbetsgivare i frågor som gäller utländsk arbetskraft och rekrytering av sådan.

Skyddad e-post

Om ditt ärende inte är brådskande kan du be om rådgivning genom att skicka skyddad e-post. FPA svarar på skyddade e-postmeddelanden inom två arbetsdagar.

Arbetsgivarens adress och adressändringar

FPA skickar beslut om dagpenningsersättningar och ersättningar för kostnader för företagshälsovård till arbetsgivarens adress som anges i ansökan. Du behöver inte anmäla adressändringar till FPA; det viktigaste är att det står rätt adress i ansökan.

Det lönar sig också att uppdatera adressen till uppdatera adressen i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS). FPA använder FODS-adressen till exempel vid återkrav av dagpenningar.

Teknisk support

Kontakta vår tekniska kundsupport om du har tekniska problem med tjänsten

  • genom att ringa numret 020 634 7787 vardagar kl. 7–17, eller
  • per e-post på adressen tekninentuki@kela.fi.

I övriga ärenden kan du ringa FPA:s allmänna servicenummer som betjänar vardagar kl. 9–16.

Läs mer