Kontaktuppgifter för arbetsgivare

Chatt för arbetsgivarkunder

I chatten svarar vi på arbetsgivarkundernas frågor mån–fre kl. 9–15.

Du kan fråga om

  • sjukdagpenningar
  • moderskaps, faderskaps- och föräldrapenningar, familjeledighetsersättning och semesterkostnadsersättning
  • rehabilitering och rehabiliteringspenning
  • tilläggsutredningar och intyg i samband med förmånerna ovan.

Via chatten ges råd på ett allmänt plan. I chatten besvaras inte frågor som gäller enskilda personer eller frågor som gäller företagshälsovård.

Telefonservice för arbetsgivarkunder

  • Arbetsgivarlinjen betjänar i  vardagar kl. 9–16 på numret 020 692 239. Välj 1 och du får svar på  frågor om sjukdagpenning, rehabiliteringspenning, föräldradagpenningar och semesterkostnadsersättning samt om bilagor och tilläggsutredningar som gäller ovan nämnda förmåner.
  • Frågor om företagshälsovårdsersättningar är tillsvidare koncentrerade till de regionala handläggningsställena.
  • I frågor som gäller internationellt arbete då en arbetstagare ska skickas utomlands eller anställas till Finland från utlandet, kontakta FPA:s Center för internationella ärenden på numret 020 634 0300 (1.6.–31.8.2019 mån–fre kl. 10–15)
    • International House Helsinki betjänar företag och arbetsgivare i frågor som gäller anställning och rekrytering av utländsk arbetskraft. Läs mer på www.ihhelsinki.fi/

Tekniskt stöd

Ifall du har problem med tjänsten kontakta vår tekniska kundstöd

  • e-post: tekninentuki@kela.fi

I övriga frågor kan du ringa FPA:s allmänna servicenummer mån–fre kl. 9–16.

Läs mera