Kontaktuppgifter för arbetsgivare

Chatt för arbetsgivarkunder

I chatten svarar vi på arbetsgivarkundernas frågor mån–fre kl. 9–15.

Du kan fråga om

 • sjukdagpenningar
 • moderskaps, faderskaps- och föräldrapenningar, familjeledighetsersättning och semesterkostnadsersättning
 • rehabilitering och rehabiliteringspenning
 • tilläggsutredningar och intyg i samband med förmånerna ovan.

Via chatten ges råd på ett allmänt plan. I chatten besvaras inte frågor som gäller enskilda personer eller frågor som gäller företagshälsovård. Chatten tar inte heller emot meddelanden om adressändringar, utan de ska meddelas till Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ), varifrån FPA får uppgifterna.

När det är kö i telefontjänsten

Prova på chatten eller skyddad e-post istället.

Läs om skyddad e-post

Telefonservice för arbetsgivarkunder

 • Arbetsgivarlinjen betjänar vardagar kl. 9–15 på numret 020 692 239. Obs! På skärtorsdagen 9.4 är telefontjänsten öppen kl. 9–13. Välj 1 och du får svar på  frågor om sjukdagpenning, rehabiliteringspenning, föräldradagpenningar och semesterkostnadsersättning samt om bilagor och tilläggsutredningar som gäller ovan nämnda förmåner.
  • Vid behov kontrolleras att den som ringer upp har rätt att få uppgifter. Du kan exempelvis bli ombedd att uppge FO-nummer för den organisation du representerar.

 • På arbetsgivarlinjen besvaras inte frågor som gäller kollektivavtal. Till dessa hör till exempel villkoren för löneutbetalning och beviljande av ledighet. I sådana ärenden kan man vända sig till arbetsgivarorganisationerna.
 • I icke brådskande ärenden kan du också be om råd via skyddad e-post Se anvisningar för skyddad e-post och avsnittet Rådgivning via skyddad e-post. Dessa frågor behandlas inom 2 arbetsdagar. Adressändringar ska meddelas till Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ).
 • För frågor om företagshälsovårdsersättningar  finns egna kontaktuppgifter.
   
 • I frågor som gäller internationellt arbete då en arbetstagare ska skickas utomlands eller anställas till Finland från utlandet, kontakta FPA:s Center för internationella ärenden på numret 020 634 0300 (1.6.–31.8.2019 mån–fre kl. 10–15)
  • International House Helsinki betjänar företag och arbetsgivare i frågor som gäller anställning och rekrytering av utländsk arbetskraft. Läs mer på www.ihhelsinki.fi/

Tekniskt stöd

Ifall du har problem med tjänsten kontakta vår tekniska kundstöd vardagar kl. 7–17

 • telefon 020 634 7787
 • e-post: tekninentuki@kela.fi

Obs! På skärtorsdagen 9.4 är telefontjänsten öppen kl. 9–13.

I övriga frågor kan du ringa FPA:s allmänna servicenummer mån–fre kl. 9–16.

Läs mera