Kontaktuppgifter för arbetsgivare

Chatt för arbetsgivarkunder

I chatten svarar vi på arbetsgivarkundernas frågor mån–fre kl. 9–15.

Du kan fråga om

 • sjukdagpenningar
 • moderskaps, faderskaps- och föräldradagpenningar, familjeledighetsersättning och semesterkostnadsersättning
 • rehabilitering och rehabiliteringspenning
 • tilläggsutredningar och intyg i samband med förmånerna ovan.

I chatten ges allmän rådgivning. Adressändringar tas inte emot via chatten, utan de ska meddelas till Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ). I chatten besvaras inte heller frågor som gäller enskilda personer eller frågor som gäller företagshälsovård.

Problem med e-tjänsten?

Om ditt ärende gäller FPA:s e-tjänster, kontrollera först dina Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer (Om FPA)

Telefontjänsten för arbetsgivarkunder

 • Arbetsgivarlinjen ger service i ärenden som gäller dagpenningar på numret 020 692 239, vardagar kl. 9–15.
  • I telefontjänsten för arbetsgivare får arbetsgivare svar på frågor som gäller arbetsgivarens förmånsansökningar, bilagor, tilläggsutredningar, beslut, anmälan om löneuppgifter för olika förmåner samt i vilket skede handläggningen av en ansökan är.
  • Vid behov kontrolleras att den som ringer upp har rätt att få uppgifter. Du kan exempelvis bli ombedd att uppge din organisations FO-nummer.
  • FPA tar inte emot adressändringar per telefon. Adressändringar ska göras till Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) som meddelar uppgifterna till FPA.

 • På arbetsgivarlinjen besvaras inte frågor som gäller kollektivavtal. Till dessa hör till exempel villkoren för löneutbetalning och beviljande av ledighet. I sådana ärenden kan man vända sig till arbetsgivarorganisationerna.

 • Om ditt ärende inte är brådskande kan du också be om råd genom att skicka skyddad e-post. Se anvisningen om sändande av skyddad e-post och punkten Rådgivning via skyddad e-post. Du får svar på ditt meddelande inom två arbetsdagar. FPA tar inte emot adressändringar per e-post.

Kontaktinformation för företagshälsovården

Internationella situationer

 • FPA:s center för internationella ärenden svarar på frågor som gäller utsända arbetstagare och arbetstagare som rekryterats från utlandet samt frågor som gäller flyttning till och från Finland, tfn 020 634 0300
  • International House Helsinki betjänar företag och arbetsgivare i ärenden som gäller utländsk arbetskraft och rekrytering av sådan. Pilotprojektet koordineras av Helsingfors stad. I pilotprojektet deltar stadens rådgivning för invandrare, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. Magistraten i Nyland), Skatteförvaltningens och FPA:s gemensamma servicepunkt In To Finland, Nylands arbets- och näringsbyrå, Pensionsskyddscentralen och Helsingforsregionens handelskammare.  Läs mer på www.ihhelsinki.fi

Tekniskt stöd

Ifall du har problem med e-tjänsten kontakta vår tekniska kundstöd vardagar kl. 7–17

 • per telefon 020 634 7787
 • per e-post: tekninentuki@kela.fi

I övriga ärenden kan du ringa FPA:s allmänna servicenummer vardagar kl. 9–16.

Läs mer