Kontaktuppgifter

Rådgivning för den som ansöker om ersättning

Du får information om sökande av ersättning för företagshälsovård och om utbetalda ersättningar vid handläggningsställena.

För information om riktlinjerna för ersättning av företagshälsovård kan du vända dig till Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner, tth(at)kela.fi, växeln 020 634 11.

Handläggningsställen för ersättning av företagshälsovård

Arbetsgivares eller företagares ansökan om ersättning kan skickas per post till handläggningsstället för företagshälsovårdsersättningar. Handläggningsstället bestäms utifrån hemorten för företaget eller företagaren som ansöker om ersättning och på basis av de totala kostnaderna i ansökan.

Du kan också ansöka om ersättning för arbetsgivares företagshälsovårdskostnader på nätet.

Södra försäkringsdistriktet – Heinola

tfn 020 63 50120 (måndag kl.12–16, tisdag–fredag kl. 9–12)
etelainenvakuutuspiiri.tth-hakemukset(a)kela.fi

Skicka arbetsgivares och företagares ansökningar till adressen
FPA, PB 10, 00056 FPA

Skicka redovisningar gällande företagshälsovård för företagare till adressen
FPA, Virtakatu 9, 18100 Heinola

Ansökningar som handläggs i Heinola:

  • den sökandes postnummer börjar på 0, 1, 30, 45–49, 53-56 eller 59 (undantaget 19650 Joutsa, se  serviceställen i Seinäjoki)
  • ansökningar där de totala kostnaderna uppgår till högst 50 000 euro och serviceproducenten är en hälsovårdscentral eller läkarcentral

Södra försäkringsdistriktet – Helsingfors

tfn 020 63 411
etelainenvakuutuspiiri.tth-hakemukset(a)kela.fi

Skicka arbetsgivare ansökningar om ersättning för  till adressen
FPA, PB 10, 00056 FPA

Ansökningar som handläggs i Helsingfors:

  • ansökningar från arbetsgivarnas egna och gemensamma företagshälsovårdcentraler
  • alla övriga ansökningar (också svenskspråkiga), där de totala kostnaderna överstiger 50 000 euro och serviceproducenten är en hälsovårdscentral eller läkarcentral.

Mellersta försäkringsdistriktet – Seinäjoki

tfn 020 63 44907 (måndag kl.12–16, tisdag–fredag kl. 9–12)
seinajokitth(at)kela.fi

Telefonservice på svenska (måndag-fredag kl. 9-11)
tfn 020 63 44908

Skicka arbetsgivares och företagares ansökningar till adressen
FPA, PB 30, 33056 FPA

Skicka redovisningar gällande företagshälsovård för företagare till adressen
FPA, Kalevankatu 17A, 60100 Seinäjoki

Ansökningar som handläggs i Seinäjoki:

  • den sökandes postnummer börjar pä 20–29, 31–44, 50-52, 57-58, 6, 7, 8 eller 9 samt 19650 Joutsa
  • ansökningar där de totala kostnaderna uppgår till totalt högst 50 000 euro och serviceproducenten är en hälsovårdscentral eller läkarcentral
  • svenskpråkiga redovisningar gällande företagshälsovård för företagare
  • svenskpråkiga ansökningar där de totala kostnaderna uppgår till högst 50 000 euro och serviceproducenten är en hälsovårdcentral eller läkarcentral