Kontaktuppgifter för samarbetspartner

Chatt för samarbetspartner

I chatten svarar våra kundservicesakkunnig mån–fre kl. 9–15 på frågor från myndigheter och serviceproducenter.

Via chatten får du allmänna råd. I chatten besvaras inte frågor som gäller enskilda personer.

Skyddad e-post

En samarbetspartner kan be om råd eller skicka bilagor till ansökningar och andra nödvändiga handlingar till FPA via skyddad e-post.

Telefonservice för samarbetspartner

Öppettiden för telefontjänsten för myndigheter förkortades 1.4.

Från 1.4.2020 är telefontjänsten för myndigheter öppen från måndag till fredag kl. 9–15. Det går i allmänhet snabbare att få svar på sina frågor via chatten. Om det inte är brådskande är skyddad e-post ett alternativ.

Läs mer: Oppettiden för telefontjänsten för mydigheterr förkortas 1.4.

Telefonservice för samarbetspartner

På numret 020 692 239 betjänar vi myndigheter vardagar kl. 9–15 på svenska.

Myndighetslinjen svarar på frågor som gäller grunderna för olika förmåner, ansökningsförfarandet, i vilket skede handläggningen av ett ärende är samt beloppet och utbetalningen av en förmån. Om du frågar om en enskild kunds uppgifter kontrollerar vi under samtalets gång att du har rätt att få de här uppgifterna.

När du ringer ska du först välja vad ditt ärende gäller:

 1. Arbetsgivare
 2. Pensioner och bostadsbidrag för pensionstagare, rehabilitering och handikappförmåner, förmåner vid sjukdom
 3. Föräldraförmåner, studiestöd, arbetslöshet, allmänt bostadsbidrag, militärunderstöd, utkomststöd

Telefonservice i internationella situationer

 • Flyttning till och från Finland, internationella pensionsärenden och andra internationella situationer 020 634 0300

Telefonservice i indrivningsärenden

 • Indrivningsärenden 020 634 4942
 • En samarbetspartner kan be om råd eller skicka bilagor till ansökningar och andra nödvändiga handlingar till FPA via skyddad e-post.

Servicenummer för apoteken

Servicenummer för apoteken mån–fre kl. 9–16

 • Södra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 81
 • Östra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 82
 • Norra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 83
 • Mellersta försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 84
 • Västra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 85
 • Kontrollera till vilket område din kommun hör

Telefontjänst om utkomststöd

för socialväsendet och serviceproducenter mån–fre kl. 9–16

 •  Södra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 91
 • Östra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 92
 • Mellersta försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 94
 • Västra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 95
 • Norra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 93
 • Kontrollera till vilket område din kommun hör

Teknisk support

Kontakta vår tekniska kundsupport om du har tekniska problem i e-tjänsten.

 • E-postadress: tekninentuki@kela.fi
 • Telefonnummer mån–fre kl. 7–17: 020 634 7787

Fax

Fax 020 634 1599

Läs mer