Telefonservice för samarbetspartner

På numret 020 692 239 betjänar vi arbetsgivare och myndigheter vardagar kl. 9–16 på svenska.

Vi svarar på dina frågor som gäller förmånsgrunder, ansökningsförfarande, handläggningen eller förmånsbelopp och utbetalning.

När du ringer ombes du välja vilken förmån ditt ärende gäller

 1. Arbetsgivare

 2. Pensioner och bostadsbidrag för pensionstagare, rehabilitering och handikappförmåner, förmåner vid sjukdom

 3. Föräldraförmåner, studiestöd, arbetslöshet, allmänt bostadsbidrag, militärunderstöd, utkomststöd
 • I frågor som gäller flyttning utomlands eller till Finland, kontakta FPA:s Center för internationella ärenden på numret 020 634 0300.   
 • Indrivningscentret betjänar samarbetspartner på numret 020 634 4942.
 • Faxnummer för kundernas förmånsärenden 020 634 1599.

Servicenummer för apoteken, vardagar kl. 9–16

 • Södra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 81
 • Östra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 82
 • Norra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 83
 • Mellersta försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 84
 • Västra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 85
 • Kontrollera till vilket område din kommun hör

Telefontjänst för socialväsendet och serviceproducenterna om utkomststödet, vardagar kl. 9–16

 • Södra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 91
 • Östra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 92
 • Mellersta försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 94
 • Västra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 95
 • Norra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 93
 • Kontrollera till vilket område din kommun hör

Chatta med en kundrådgivare

I chatten svarar våra kundrådgivare mån–fre kl. 9–15 på frågor från yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården.

Du kan ställa frågor om alla förmåner som betalas på grund av sjukdom och arbetsoförmåga, såsom

 • sjukdagpenning
 • handikappbidrag
 • ersättningar för läkemedel, resor och sjukvård
 • rehabilitering som ordnas av FPA

Notera ändå att råd via chatten bara ges på ett allmänt plan. I chatten besvaras inte frågor som gäller enskilda personer.

Försäkringsdistrikt

Om du har ett ärende som gäller avtal, samarbete eller ett ärende med lokal anknytning kan du ringa till försäkringsdistriktet.

Frågor som gäller företagshälsovårdsersättningar är tillsvidare koncentrerade till regionala handläggningsställen.