Kontaktuppgifter för samarbetspartner

Problem med e-tjänsten?

Om ditt ärende gäller FPA:s e-tjänster, kontrollera först dina Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer (Om FPA)

Chatt för samarbetspartner

I chatten besvarar vi myndigheters och serviceproducenters frågor måndag–fredag kl. 9–15.

I chatten ges allmän rådgivning. Frågor som gäller enskilda kunder besvaras inte där.

Skyddad e-post

Du kan be om råd eller skicka bilagor till FPA via skyddad e-post.

Telefonservice för samarbetspartner

Myndighetslinjen

Myndighetslinjen 020 692 239 betjänar måndag–fredag kl. 9–15

Myndighetslinjen svarar på frågor som gäller grunderna för olika förmåner, ansökningsförfarandet, i vilket skede handläggningen av ett ärende är samt beloppet och utbetalningen av en förmån.

Om du frågar om en enskild kunds uppgifter kontrollerar vi under samtalets gång att du har rätt att få de här uppgifterna.

Observera att man på myndighetslinjen inte svarar på frågor som gäller ersättningar för företagshälsovård. Se kontaktinformation för företagshälsovården på sidorna för arbetsgivare.

När du ringer till myndighetslinjen ska du välja den förmån som ärendet gäller:

  1. Pensioner, bostadsbidrag för pensionstagare, rehabiliterings- och handikappförmåner och förmåner vid sjukdom
  2. Arbetslöshetsförmåner, allmänt bostadsbidrag och stöd för värnpliktiga
  3. Stöd för barnfamiljer och studerande
  4. Utkomststöd

Internationella situationer

Flyttning till och från Finland, internationella pensionsärenden eller andra internationella situationer 020 634 0300

Indrivningsärenden

Telefonservice i indrivningsärenden mån–fre kl. 9–16: 020 634 4942

Du kan be om råd eller skicka bilagor till indrivningscentret via skyddad e-post.

Apotek

Servicenummer för apoteken måndag–fredag kl. 9‒16

Utkomststöd

FPA:s servicenummer för socialväsendet och serviceproducenter i ärenden som gäller utkomststöd betjänar måndag–fredag kl. 9–12. I brådskande fall som gäller grundläggande utkomststöd betjänar servicenumret kl. 9–16.

Myndighetslinjen 020 692 239 betjänar måndag–fredag kl. 9–15. Myndighetslinjen svarar på frågor som gäller grunderna för olika förmåner, ansökningsförfarandet, i vilket skede handläggningen av ett ärende är samt beloppet och utbetalningen av en förmån.

Läkarlinjen

FPA:s sakkunnigläkare svarar på läkarnas frågor måndag–fredag kl. 9–15 på numret 020 371 015. 

På servicenumret för läkare ges allmänna råd till läkare t.ex. om förmåner som betalas på grund av sjukdom och om ersättning för läkemedel samt anvisningar om hur man ska skriva läkarutlåtanden.

Observera att man på läkarlinjen inte svarar på frågor som gäller ersättningar för företagshälsovård. Se kontaktinformation för företagshälsovården på sidorna för arbetsgivare.

Teknisk support

Kontakta vår tekniska kundsupport om du har tekniska problem med FPA:s e-tjänst.

  • E-postadress: tekninentuki@kela.fi
  • Telefonnummer måndag–fredag kl. 7–17: 020 634 7787.

Fax

Fax: 020 634 1599

Läs mer