Kontakta forskningen vid FPA

FPA, Forskning
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 450, 00056 KELA
Peltolavägen 3, 20720 Åbo
020 634 11, fax 020 634 1700 (Helsingfors), 020 634 2800 (Åbo)
tutkimus(at)kela.fi

Forskningschef Jaana Martikainen, FaD
Assistent Eeva-Kaisa Keinänen

Uppgifter Specialområden Enhet

Aaltonen, Katri ›

forskare
020 634 1941
040 132 1429

Forskningsgruppen

Ahlstedt, Jaana ›

publikationssekreterare
020 63 41626

publikationer

Publikations- och informationstjänstgruppen

Airio, Ilpo ›

specialforskare

050 557 9948

utkomstskydd, fattigdom bland dem som har arbete, fattigdom over generationer, pension system

Forskningsgruppen

Blomgren, Jenni ›

chef för forskningsteam
020 63 41893

regionala skillnader i välfärd, levnadsförhållanden, funktionsförmåga och institutionsvård av åldringar, sociodemografiska skillnader i hälsa och välfärd, statistiska forskningsmetoder, demografi

Forskningsgruppen

Bogdanoff, Piia ›

planerare
020 63 41481

Forskningsgruppen

Dammert, Kristiina ›

forskningsassistent
020 63 41912

Forskningsgruppen

Heino, Pekka ›

forskare
020 634 42875

statistik

Forskningsgruppen

Heinonen, Hanna-Mari ›

forskare

kundbemötande, socialpolitik

Forskningsgruppen

Helne, Tuula ›

seniorforskare
020 634 1582
050 551 7157

socialpolitik och ekologiska frågor, hållbar utveckling, hållbar välfärd

Forskningsgruppen

Hujanen, Timo ›

forskare
020 634 1931

hälsoekonomi

Forskningsgruppen

Hyvärinen, Tarja ›

ansvarig publikationsredaktör
020 634 1955
040 192 4072

Publikations- och informationstjänstgruppen

Ikonen, Milla ›

planerare
050 305 7861

forskningskommunikation

Publikations- och informationstjänstgruppen

Jauhiainen, Signe ›

seniorforskare
020 634 1958
050 331 3982

ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, arbetsmarknad, pensionsskydd, immigration, offentlig ekonomi

Forskningsgruppen

Jussila, Henrik ›

chef för publikations- och informationstjänst
020 634 1921
040 510 8097

forskningskommunikation, forskningsservice

Publikations- och informationstjänstgruppen

Kainu, Markus ›

forskare

Forskningsgruppen

Kalliomaa-Puha, Laura ›

specialforskare
(tjänstledig)

åldringar och rätt, anhörigvård

Forskningsgruppen

Kari, Heini ›

forskare

050 470 2365

läkemedelskostnader, registerbaserad forskning, systemet för läkemedelsersättning

Forskningsgruppen

Kehusmaa, Sari ›

specialforskare
020 634 2866
050 592 6101

ekonomi

Forskningsgruppen

Keinänen, Eeva-Kaisa ›

assistent
020 634 1936

Forskningsgruppen

Ketonen, Marja-Riitta ›

assistent
020 634 2874

Forskningsgruppen

Komu, Merja ›

planerare
020 634 1959

statistisk databehandling

Forskningsgruppen

Korpela, Tuija ›

forskare
020 634 1945
050 331 3506

Forskningsgruppen

Koskenvuo, Karoliina ›

chef för forskningsteam
020 634 1355

rehabilitering, epidemiologi, arbetsförmögenhet, pensionsskydd, folkhälsovetenskap

Forskningsgruppen

Koskinen, Hanna ›

forskare
020 634 1902

hälsoekonomi

Forskningsgruppen

Kuusisto, Satu ›

forskare

hälsoekonomi, registerbaserad forskning

Forskningsgruppen

Laatu, Markku ›

specialforskare
020 634 1945

sociala problem, verkställigheten av den sociala tryggheten, arbetslivskvalitet, kundbemötande, förhållandet mellan etniska minoriteter och socialskyddssystemet

Forskningsgruppen

Marin, Barbro ›

planerare
020 634 1265

Forskningsgruppen

Martikainen, Jaana ›

forskningschef
020 634 1953
040 192 3827

läkemedelskostnader, läkemedelsförbrukning, läkemedelsförskrivning

Forskningsgruppen

Mattila, Hannu ›

specialforskare
020 634 1956

kundundersökning, statistiska forskningmetoder

Forskningsgruppen

Miettinen, Anneli ›

forskare

Forskningsgruppen

Miettinen, Sari ›

projektchef

050 4630 7821

social- och hälsopolitik, rehabiliteringssystem, rehabiliteringspolitik

Forskningsgruppen

Mikkola, Hennamari ›

chef för fakta- och kommunikationsenheten
020 634 1890
050 468 6911

hälsoekonomi, finansiering av hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen, hälso- och sjukvårdsmarknaden, äldreomsorgsmarknaden

Fakta- och kommunikationsenheten

Mäkkylä, Katja ›

Forskare

050 566 8380

kvalitativ forskning, medie- och kommunikationsforskning

Forskningsgruppen

Niemelä, Mikko ›

forskningsprofessor (FPA) / professor (Åbo universitet)

+358 40 513 3669

inkomstfördelning, befolkningens levnadsförhållanden, social- och hälsopolitik

Forskningsgruppen

Niilola, Petra ›

planerare
020 634 1974
050 551 7153

Forskningsgruppen

Pappila, Jyrki ›

informationsspecialist
020 634 1565

metoder i att söka information, metoder i att beskriva innehållet

Publikations- och informationstjänstgruppen

Pitkänen, Visa ›

forskare

hälsoekonomi, ekonomi, registerbaserad forskning

Forskningsgruppen

Rautjärvi, Leena ›

publikationsredaktör
020 634 1947

Publikations- och informationstjänstgruppen

Räsänen, Tapio ›

forskare
020 63 41789
050 302 9292

statistik, statistiska forskningmetoder, statistisk databehandling, mikrosimulering, registerbaserad forskning

Forskningsgruppen

Rättö, Hanna ›

forskare

Forskningsgruppen

Saarikallio-Torp, Miia ›

forskare
020 634 1968

ekonomi

Forskningsgruppen

Saastamoinen, Leena ›

specialforskare
020 634 1972

läkemedelsförskrivning, receptförnyelse, långtidsmedicinering

Forskningsgruppen

Sakslin, Maija ›

seniorforskare (tjänstledig)

sociala rättigheter, mänskliga rättigheter, socialrätt, socialförsäkringsrätt, europarätten, statsförfattningsrätt

Forskningsgruppen

Salminen, Anna-Liisa ›

chef för forskningsteam
020 634 1303

rehabilitering, arbetsterapi, hjälpmedlen, självständig livet, evaluering, kvalitativ forskning

Forskningsgruppen

Seppänen-Järvelä, Riitta ›

seniorforskare
020 634 1908
040 183 8920

utvärderingsforskning, kvalitativ forskning, utveckling av arbetet och arbetskollektivet, ledarskap, utvärdering av utveckling

Forskningsgruppen

Simanainen, Miska ›

forskare
020 63 40527

mikrosimulering

Forskningsgruppen

Talka, Reeta ›

specialforskare

läkemedelskostnader, farmakologi

Forskningsgruppen

Tillman, Päivi ›

forskare
020 634 1927
050 573 6586

reseersättningar, ekonomi, registerbaserad forskning, enkätundersökningar, närståendevård

Forskningsgruppen

Tschamurov, Viveka ›

forskare
020 634 1905
050 551 8008

arbetslöshet, arbetsmarknadsekonomi, ungdomsarbetslöshet, registerforskning

Forskningsgruppen

Tulokas, Maini ›

publikationsredaktör
020 634 1943

Publikations- och informationstjänstgruppen

Tuominen, Marja-Liisa ›

informatikerassistent
020 634 1701
040 865 6728

informationsexpertis

Publikations- och informationstjänstgruppen

Tuovinen, Anna-Kaisa ›

forskare

social- och hälsovårdsrätt, förvaltningsrätt

Forskningsgruppen

Veilahti, Antti ›

specialforskare
020 634 1277
050 550 6309

utkomstskydd, mentala störningar, registerforskning, offentlig ekonomi, sosiologi, jämförande socialpolitik, marginalisering bland unga

Forskningsgruppen

Virta, Lauri ›

seniorforskarläkare
020 63 42858

specialist i fysiatri

Forskningsgruppen

Ylikännö, Minna ›

seniorforskare
020 63 42803

arbetslöshet, tidsanvädningsundersökning

Forskningsgruppen

Österbacka, Eva ›

specialforskare (FPA) / professor (Åbo Akademi)

inkomströrlighet, familjens tidsanvändning, barns välfärd, arbetsmarknad

Forskningsgruppen