Kontaktinformation för forskningen vid FPA

FPA, forskning
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 450, 00056 FPA
020 634 11, fax 020 634 1700
tutkimus@kela.fi

Chef för forskningsenheten Hennamari Mikkola, ED

Uppgifter Specialområden Enhet

Aaltonen, Katri ›

forskare
020 634 1941

Forskningsenheten

Ahlstedt, Jaana ›

publikationssekreterare
020 63 41626

publikationer

Forskningsenheten

Blomgren, Jenni ›

forskningschef
020 63 41893

regionala skillnader i välfärd, levnadsförhållanden, funktionsförmåga och institutionsvård av åldringar, sociodemografiska skillnader i hälsa och välfärd, statistiska forskningsmetoder, demografi

Forskningsenheten

Bogdanoff, Piia ›

planerare
020 63 41481

Forskningsenheten

Heino, Pekka ›

specialforskare
020 634 42875

statistik

Forskningsenheten

Heinonen, Hanna-Mari ›

forskare

kundbemötande, socialpolitik

Forskningsenheten

Helne, Tuula ›

ledande forskare
020 634 1582

socialpolitik och ekologiska frågor, hållbar utveckling, hållbar välfärd

Forskningsenheten

Hujanen, Timo ›

forskare
020 634 1931

hälsoekonomi

Forskningsenheten

Hyvärinen, Tarja ›

ansvarig publikationsredaktör
020 634 1955

Forskningsenheten

Ikonen, Milla ›

planerare
050 305 7861

forskningskommunikation

Kommunikationsenheten

Jauhiainen, Signe ›

forskningschef
020 634 1958

ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, arbetsmarknad, pensionsskydd, immigration, offentlig ekonomi

Forskningsenheten

Kainu, Markus ›

forskare

Forskningsenheten

Kari, Heini ›

forskare

läkemedelskostnader, registerbaserad forskning, systemet för läkemedelsersättning

Forskningsenheten

Korpela, Tuija ›

forskare
020 634 1945

Forskningsenheten

Koskenvuo, Karoliina ›

forskningschef
020 634 1355

rehabilitering, epidemiologi, arbetsförmögenhet, pensionsskydd, folkhälsovetenskap

Forskningsenheten

Koskinen, Hanna ›

chef för forskningsgrupp
020 634 1902

hälsoekonomi

Forskningsenheten

Kultanen, Virpi ›

informationsspecialist

metoder i att söka information, metoder i att beskriva innehållet

Forskningsenheten

Kuusisto, Satu ›

forskare

hälsoekonomi, registerbaserad forskning

Forskningsenheten

Laatu, Markku ›

specialforskare

050 576 8928

utkomststöd, verkställigheten av den sociala tryggheten, kundbemötande, förhållandet mellan etniska minoriteter och socialskyddssystemet, socialpolitik

Forskningsenheten

Luoto, Riitta ›

chef för forskningsgrupp
020 634 0529

epidemiologi, folkhälsovetenskap

Forskningsenheten

Mattila, Hannu ›

specialforskare
020 634 1956

kundundersökning, statistiska forskningmetoder

Forskningsenheten

Miettinen, Anneli ›

forskare

Forskningsenheten

Miettinen, Sari ›

projektchef

social- och hälsopolitik, rehabiliteringssystem, rehabiliteringspolitik

Forskningsenheten

Mikkola, Hennamari ›

chef för forskningsenheten
020 634 1890

hälsoekonomi, finansiering av hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen, hälso- och sjukvårdsmarknaden, äldreomsorgsmarknaden

Forskningsenheten

Niemelä, Mikko ›

forskningsprofessor (FPA) / professor (Åbo universitet)

inkomstfördelning, befolkningens levnadsförhållanden, social- och hälsopolitik

Forskningsenheten

Pappila, Jyrki ›

informationsspecialist
020 634 1565

metoder i att söka information, metoder i att beskriva innehållet

Forskningsenheten

Pitkänen, Visa ›

forskare

hälsoekonomi, ekonomi, registerbaserad forskning

Forskningsenheten

Roponen, Petri ›

forskare

Forskningsenheten

Räsänen, Tapio ›

forskare
020 63 41789

statistik, statistiska forskningmetoder, statistisk databehandling, mikrosimulering, registerbaserad forskning

Forskningsenheten

Rättö, Hanna ›

specialforskare

Forskningsenheten

Saarikallio-Torp, Miia ›

forskare
020 634 1968

ekonomi

Forskningsenheten

Saastamoinen, Leena ›

forskningschef
020 634 1972

läkemedelsförskrivning, receptförnyelse, långtidsmedicinering

Forskningsenheten

Sakslin, Maija ›

seniorforskare (tjänstledig)

sociala rättigheter, mänskliga rättigheter, socialrätt, socialförsäkringsrätt, europarätten, statsförfattningsrätt

Forskningsenheten

Salminen, Anna-Liisa ›

forskningschef
020 634 1303

rehabilitering, arbetsterapi, hjälpmedlen, självständig livet, evaluering, kvalitativ forskning

Forskningsenheten

Sarnola, Kati ›

specialforskare

läkemedelskostnader, hälsoekonomi, rationell läkemedelsbehandling, läkemedels tillgänglighet, hälsopolitik

Forskningsenheten

Seppänen-Järvelä, Riitta ›

forskningschef
020 634 1908

utvärderingsforskning, kvalitativ forskning, utveckling av arbetet och arbetskollektivet, ledarskap, utvärdering av utveckling

Forskningsenheten

Simanainen, Miska ›

forskare
020 63 40527

mikrosimulering

Forskningsenheten

Talka, Reeta ›

specialforskare

läkemedelskostnader, farmakologi

Forskningsenheten

Tillman, Päivi ›

specialforskare
020 634 1927

reseersättningar, ekonomi, registerbaserad forskning, enkätundersökningar, närståendevård

Forskningsenheten

Tuovinen, Anna-Kaisa ›

forskare
020 634 1960

social- och hälsovårdsrätt, förvaltningsrätt

Forskningsenheten

Veilahti, Antti ›

forskningschef
020 634 1277

utkomstskydd, mentala störningar, registerforskning, offentlig ekonomi, sosiologi, jämförande socialpolitik, marginalisering bland unga

Forskningsenheten

Österbacka, Eva ›

specialforskare (FPA) / professor (Åbo Akademi)

inkomströrlighet, familjens tidsanvändning, barns välfärd, arbetsmarknad

Forskningsenheten