Kontaktinformation

Handläggningen av ersättningar för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands har koncentrerats till centret för internationella ärenden vid FPA.

FPA:s center för internationella ärenden
Valtakatu 40
45700 Kuusankoski

kymenlaakso.kv@kela.fi

tfn 020 635 1808