Europeiskt sjukvårdskort med grön baksida

Pensionstagare som är stadigvarande bosatta i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz samt deras familjemedlemmar är inte sjukförsäkrade i Finland. Finland svarar dock för deras sjukvårdskostnader och de kan få det europeiska sjukvårdskortet med grön baksida från Finland. Kortet beviljas av FPA och det är giltigt i två år.

Det europeiska sjukvårdskortet är blått på framsidan och grönt på baksidan. På framsidan finns innehavarens personuppgifter. På baksidan finns uppgifter om personens rätt till sjukvård i Finland, i de övriga EU- och EES-länderna samt i Schweiz.

Uppgifter som finns på kortet

Allmänna uppgifter

  • kortets namn (EUROPEISKT SJUKVÅRDSKORT)
  • Europeiska unionens symbol som innehåller den officiella förkortningen för den stat som beviljat kortet (FI)
  • kod för den inrättning som beviljat kortet (sifferserie-FPA)
  • kortets nummer
  • den sista giltighetsdagen

Personuppgifter

  • efternamn och alla förnamn
  • födelsedatum
  • personbeteckning
  • egenhändig namnteckning på kortets baksida