Fotoförsett FPA-kort

FPA upphörde att bevilja FPA-kort med foto 13.10.2008. Alla FPA-kort med foto som beviljats före detta datum gäller dock som normalt.

På ett FPA-kort med foto finns samma uppgifter som på ett kort utan foto, men uppgifter om sjukdomar som ger rätt till specialersättning införs bara på den försäkrades önskan. På kortet finns dessutom följande uppgifter:

Allmänna uppgifter och personuppgifter

  • medborgarskap, om den försäkrade är finsk medborgare
  • fotografi
  • hologram

Tilläggsuppgifter (om den försäkrade så önskar)

  • ungdomssymbol för 12–26-åringar
  • anteckningen ELÄKKEENSAAJA/PENSIONSTAGARE för personer med rätt till pension
  • koden R för dem som har frontmanna-, front-, fronttjänst- eller veterantecken
  • koden MR för dem som deltagit i minröjningsuppgifter
  • anteckning som berättigar till pensionärsrabatt på Finnairs inrikesflyg och på tåg- och bussresor (VR, Matkahuolto).

 

1.1.2017 (SF-anvisningar för apotek, bilaga 2.)