Identitetskort med sjukförsäkringsuppgifter

En person som är försäkrad i Finland har genom beslut av FPA kunnat få sina sjukförsäkringsuppgifter införda på sitt identitetskort, och kortet kan då användas också som sjukförsäkringskort. Kortet är giltigt högst fem år. Personuppgifterna finns på kortets framsida och sjukförsäkringsdata på dess frånsida. Ett identitetskort med sjukförsäkringsuppgifter känns igen på frånsidans streckkod (som innehåller personbeteckningen) och på texten KELA eller FPA därunder. Med undantag för anteckningen KT innehåller identitetskortet motsvarande sjukförsäkringsuppgifter som FPA-kortet utan foto.

Lagen om identitetskort ändrades 1.1.2017. I fortsättningen kommer det inte längre att vara möjligt att föra in sjukförsäkringsuppgifter på identitetskort som utfärdas av polisen. Identitetskort som utfärdats innan den nya lagen trädde i kraft och som är försedda med sjukförsäkringsuppgifter fortsätter att gälla även efter lagändringen.

Uppgifter som finns på kortet

Allmänna uppgifter

 • kortets namn (Identitetskort)
 • kortets nummer, datum för utfärdandet och den sista giltighetsdagen
 • uppgifter om den som beviljat kortet och certifikatet
 • uppgifter för användningen av identitetskortet som resedokument

Personuppgifter

 • efternamn, alla förnamn, kön och medborgarskap
 • personbeteckning (i formen födelsetid och individuell beteckning)
 • namnteckning

Sjukförsäkringsuppgifter

 • personbeteckning (som streckkod på frånsidan)
 • texten KELA eller FPA
 • FÖRSÄKRAD TILL xxxxxxx, för personer som är visstidsförsäkrade i Finland, dvs. hur läne kortet gäller som sjukförsäkringskort
 • rätt till specialersättning, begränsat ersättningsgilla läkemedel eller ersättning för kliniska näringspreparat: ersättningskategori, ersättningsnummer och ersättningsrättens giltighetstid (t.ex. AE203/12.05)
 • ARBETSPLATSKASSA och kassans nummer om personen hör till en sådan

Kortets bakgrundsfärg är

 • blå för finska medborgare
 • röd för utländska medborgare.