Kundrelationstjänster

Direktör för kundrelationer
Elise Kivimäki

Chef för Norra kundserviceenheten
Mia Piirainen

Chef för Mellersta kundserviceenheten
Petteri Taponen

Chef för Västra kundserviceenheten
Tina Söderman

Chef för Östra kundserviceenheten
Irma Parén

Chef för Södra kundserviceenheten 
Arto Maja

Chef för Huvudstadsregionens kundserviceenhet
Matti Kujala

Chef för Kontaktcentret
Pirjo Myyry

Chef för Enheten för planering av kundrelationstjänster
Pirkko Kilpeläinen

Mer information