Kundrelationstjänster

Tillfällig direktör för kundrelationer tills 31.7.2020
Petteri Taponen

Chef för enheten för utveckling av kundrelationstjänster
Pirkko Kilpeläinen

Chef för gruppen för ledning av kundrelationstjänster
Heidi Turkia

Chef för gruppen för utveckling av kundrelationstjänster
Tiina Pikkarainen

Chef för gruppen för utveckling av kundkontakter
Riikka Alho

Chef för gruppen för utveckling av e-tjänster
Mari Kannisto

Mer information