Kundserviceenheter

Resultatenheten för kundrelationstjänster svarar för kundbetjäningen i alla servicekanaler samt för kundrådgivning och hanledning i enlighet med kundernas behov. Resultatenheten för kundrelationstjänster omfattar sex regionala kundbetjäningsenheter.

Mer information