Kurser

FPA ordnar kurser inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering, rehabilitering enligt prövning och krävande medicinsk rehabilitering. Kursutbudet består av riksomfattande och regionala rehabiliterings- och anpassningskurser för olika sjukdomsgrupper och yrkesinriktade kurser.

Rehabiliterings- och anpassningskurser

Rehabiliterings- och anpassningskurser ordnas för barn, unga och vuxna med olika sjukdomar samt för deras familjer och närmaste anhöriga.  Kurserna hjälper rehabiliteringsklienterna och deras familjer att lära sig leva med sjukdomen eller funktionsnedsättningen.

Sökning av rehabiliteringskurser

I söktjänsten för rehabiliteringskurser får man fram allmänna uppgifter om kurserna, som till exempel kurstidtabell, deltagare, beskrivning av målgruppen och dess rehabiliteringsbehov, mål, kursens innehåll, kursansökan samt kontaktinformation till serviceproducenten och till kursplatsen.

Sök rehabiliteringskurs

Yrkesinriktade kurser

Målet för de yrkesinriktade kurserna är att öka ungdomars och vuxnas livskompetens och aktivitet, att förbättra deras arbetslivsfärdigheter och att göra det lättare för dem att komma ut i arbetslivet eller börja studera.

OPI-kurser

OPI-kurserna är avsedda för ungdomar i åldern 16–25 år som studerar för en yrkesinriktad grundexamen men vars depressions- eller ångesttillstånd medför en risk för att studierna ska dra ut på tiden eller avbrytas. På kurserna får de unga stöd för att komma vidare i studierna och hjälp för sina mentala symptom. Rehabiliteringsklienterna väljs från de 13 yrkesläroanstalter som FPA har ingått samarbetsavtal med.

Genomförande

Kurserna genomförs i form av perioder i sluten eller öppen vård, som besök eller som en kombination av dessa. Rehabiliteringsklienter som deltar i en kurs ska klara av program som genomförs i grupp.

Kurser i öppen vård

Kurserna i öppen vård består av öppenvårdsdagar, besök eller olika kombinationer av dessa. Kurser som genomförs i form av besök gör det möjligt att kombinera arbete och rehabilitering. Klienterna har stöd av gruppen, de får resurser för att leva med sjukdomen och de träffar andra i samma livssituation.

Kurser i sluten vård

Kurserna ordnas i 1–3 perioder beroende på rehabiliteringens längd. Klienterna övernattar i serviceproducentens lokaler.

Läs mer

Broschyrer (på finska)