Extranet-rehabiliteringskurssystem

Det är möjligt att ansöka om kurser som ordnas i form av FPA-rehabilitering under den tid som har meddelats serviceproducenterna via extranet-rehabiliteringskurssystemet för serviceproducenterna.

Behörighet att använda e-tjänsten, identifiering

Användningen av extranet-rehabiliteringskurssystemet för serviceproducenterna förutsätter att serviceproducenten identifieras via Katso-tjänsten för autentisering av organisationer. Katso-tjänsten för autentisering av organisationer handhas av skattestyrelsen. Information om Katso-autentisering finns på adressen www.yritys.tunnistus.fi. Skattestyrelsens supporttjänst ger närmare information på telefonnummer 020 697 040 eller per e-post under adress katso(at)vero.fi. Om den huvudanvändare hos serviceproducenterna som har skaffat sig behörighet att använda e-tjänsten ger rätten att använda systemet vidare inom företaget genom underkoder, måste huvudanvändaren ge underkoderna behörighet att använda rollen KELA –kuntoutuskurssijärjestelmä / FPA – rehabiliteringskurssystemet.

Användningen av extranet för serviceproducenterna förutsätter också att serviceproducentens uppgifter registreras i FPA:s register över producenter av rehabiliteringstjänster. De serviceproducenter vars uppgifter inte finns i FPA:s register över producenter av rehabiliteringstjänster och som tänker delta i anbudsförfarandet för kurstjänster som ordnas i enlighet med lagen om FPA-rehabilitering ska anmäla sig för registrering för den tid som anbudsförfarandet pågår till FPA:s register över serviceproducenter per e-post på adressen ku_rekisterointipyynto(at)kela.fi. E-brevet rubriceras "Registreringsbegäran".

Att logga in på e-tjänsten

Inloggningen för de serviceproducenter som fått användarnamn för att spara kursuppgifterna sker via länken Rehabiliteringskurssystemet Logga in.

Så här används tjänsten

Det finns en handbok om hur man använder rehabiliteringskurssystemet och registrerade användare kan be om handboken av rehabiliteringsgruppen vid FPA:s hälsoavdelning på adressen teoskuntoutuspalvelut(at)kela.fi.