Kursansökan under avtalsperioden

Avtalsperioderna för serviceproducenterna för de kurser som FPA ordnar är vanligen 3-4 år. FPA ger årligen de serviceproducenter som har fått avtal separata anvisningar om ansökan om kursmängder under avtalsperioden för de kurstyper som godkänts i anbudsförfarandet. Kursansökningarna görs enligt de anvisningar som FPA:s rehabiliteringsgrupp har gett via det för serviceproducenterna avsedda elektroniska Extranet-kurssystemet . En handbok med tekniska anvisningar om extranet finns att få hos rehabiliteringsgruppen.

Gällande de kurser som ansökts om via extranet-kurssystemet sänder serviceproducenten en förteckningsutskrift med bilagor till FPA i enlighet