Kvalitetsbeskrivning: Statistik över grundläggande utkomststöd