Kvalitetsfaktorer för MS-rehabiliteringskurserna

En modell med 2 olika priser testas för MS-rehabiliteringskurserna.  Under försöket betalar FPA ett högre pris för rehabiliteringstjänsten om de kvalitetsfaktorer som FPA fastställt uppfylls på kursen.

I tabellen nedan anges kvalitetsfaktorerna och de serviceproducenter på vilkas kurser kvalitetsfaktorerna uppfylls.

Kvalitetsfaktor Serviceproducenter

En neuropsykolog deltar i genomförandet av kursen

Neuroförbundet rf, Masku neurologiska rehabiliteringscentrum
Kruunupuisto Oy
Verve Uleåborg Kuntotalo
Verve Lahtis
En uroterapeut deltar i genomförandet av kursen

Neuroförbundet rf, Masku neurologiska rehabiliteringscentrum
Kruunupuisto Oy
Verve Uleåborg Kuntotalo
Verve Lahtis

 

Minst 2 av de yrkesutbildade personerna som genomför rehabiliteringen har mer än 6 års erfarenhet av rehabilitering eller vård av personer med MS Neuroförbundet rf, Masku neurologiska rehabiliteringscentrum
Kruunupuisto Oy
Verve Uleåborg Kuntotalo
Verve Lahtis
Serviceproducenten har tillgång till en motionssal för anpassad motion Neuroförbundet rf, Masku neurologiska rehabiliteringscentrum
Kruunupuisto Oy
Verve Uleåborg Kuntotalo
Verve Lahtis

Särskild vikt har lagts vid tillgängligheten utomhus, inomhus, i bassängutrymmena och i motionssalen

Neuroförbundet rf, Masku neurologiska rehabiliteringscentrum
Kruunupuisto Oy
Verve Uleåborg Kuntotalo
Verve Lahtis
Klienter inom krävande medicinsk rehabilitering får låna ett trygghetsarmband Neuroförbundet rf, Masku neurologiska rehabiliteringscentrum
Kruunupuisto Oy
Verve Lahtis
Serviceproducenten har inkvarteringsrum med hjälpmedel för omgivningskontroll Kruunupuisto Oy
Serviceproducenten har ett anpassningsbart övningskök Neuroförbundet rf, Masku neurologiska rehabiliteringscentrum
Verve Uleåborg Kuntotalo
Verve Lahtis
I teamet som genomför rehabiliteringen ingår en person som har genomfört yrkesinriktade specialiseringsstudier i smärtbehandling Uppfylls inte