En patient på en läkarmottagning

Visste du att...

För läkemedel betalas antingen grundersättning, lägre specialersättning eller högre specialersättning.

En patient på en läkarmottagning

Läkare och hälso- och sjukvårdspersonal

På de här sidorna finns information om bl.a.

  • förändringar i läkemedelsersättningarna och Folkpensionsanstaltens beslut gällande läkemedel
  • ersättandet av läkemedel, bl.a. om villkoren för rätt till ersättning för begränsat ersättningsgilla läkemedel, för rätt till specialersättning för läkemedel och för rätt till ersättning för kliniska näringspreparat
  • sjukvårdsersättningstaxor, -anvisningar och direktersättningsförfarandet
  • beviljande av reseersättning, utskrivning av reseintyg
  • företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare och företagshälsovård för företagare
  • ansökan om ersättning för sjukvård för personer från utlandet.

Vi ger service också via chatt

I chatten kan yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården ställa frågor om alla förmåner som betalas på grund av sjukdom och arbetsoförmåga, såsom sjukdagpenning, handikappbidrag, läkemedels-, rese- och sjukvårdsersättningar samt om rehabilitering som ordnas av FPA. Notera ändå att råd via chatten bara ges på ett allmänt plan. Du kan alltså inte ställa frågor som gäller enskilda personer. Läs mer om att chatta med en kundrådgivare.