En patient på en läkarmottagning

Visste du att...

För läkemedel betalas antingen grundersättning, lägre specialersättning eller högre specialersättning.

En patient på en läkarmottagning

Läkare och hälso- och sjukvårdspersonal

På de här sidorna finns information om bl.a.

  • förändringar i läkemedelsersättningarna och Folkpensionsanstaltens beslut gällande läkemedel
  • ersättandet av läkemedel, bl.a. om villkoren för rätt till ersättning för begränsat ersättningsgilla läkemedel, för rätt till specialersättning för läkemedel och för rätt till ersättning för kliniska näringspreparat
  • sjukvårdsersättningstaxor, -anvisningar och direktersättningsförfarandet
  • beviljande av reseersättning, utskrivning av reseintyg
  • företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare och företagshälsovård för företagare
  • ansökan om ersättning för sjukvård för personer från utlandet.