Kliniska näringspreparat

Ersättning kan betalas för ett kliniskt näringspreparat om läkemedelsprisnämnden har fastställt ersättningsstatus för det och kunden har beviljats rätt till ersättning för kliniska näringspreparat av FPA.

Kunden ska ansöka om rätt till ersättning med ett läkarutlåtande B som har skrivits av en läkare. Om rätt till ersättning beviljas, skickas ett nytt FPA-kort försett med numret för ersättningsrätten till kunden. Apoteken får uppgifter i realtid om kundens rätt till ersättningar i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter.

Ersättningens storlek

Ersättning betalas efter att taket för initialsjälvrisken, 50 euro, har nåtts.

  • Ersättningen är 40 % eller 65 % av det kliniska näringspreparatets pris.

Villkor för beviljande av rätt till ersättning

I tabellerna nedan finns i alfabetisk ordning de svåra och långvariga sjukdomar som nämns i statsrådets förordning och vid vilka ersättning kan betalas för kliniska näringspreparat som används för behandling av sjukdomen i fråga. Ersättningsnumren fungerar som länkar till villkoren för rätt till ersättning enligt FPA:s beslut. I menyn till vänster finns sjukdomarna ordnade enligt ersättningsnummer.

Ersättningen är 65 % av preparatets pris vid följande sjukdomar
Sjukdom Ersättningsnummer
Komjölksallergi hos små barn 505
Komjölksallergi hos små barn och överkänslighet för vanliga specialpreparat 506
Medfödda störningar i ämnesomsättningen 503
Tillstånd som kräver fortsatt daglig enteral slangmatning 504
Ersättningen är 40 % av preparatets pris vid följande sjukdomar
Sjukdom Ersättningsnummer
Svåra störningar i absorptionen av näringsämnen, närmast fetter 601
Svåra undernäringstillstånd hos barn 602

Mer information