Specialersättning för abemaciklib från 1.12.2020 utifrån ersättningsrätt 1515

Läkemedelssubstans: Abemaciklib
Läkemedelspreparat: Verzenios
Sjukdom: Bröstcancer

Vad förändras?

Läkemedlet Verzenios ger från 1.12.2020 rätt till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 1515. Abemaciklib.

Innan dess är läkemedlet grundersättningsgillt utifrån ersättningsrätt 3030.

Vem kan få ersättning?

Ersättningsrätt för abemaciklib kan beviljas kvinnor för behandling av lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har grundersättningsrätt 3030 också specialersättningsrätt 1515.

Läs mer