Grundersättning för alirokumab (Praluent) från 1.10.2019 utifrån ersättningsrätt 3015

Läkemedelssubstans: Alirokumab
Läkemedelspreparat: Praluent
Sjukdom
: Rubbning i fettmetabolismen

Vad förändras?

Praluent ger från 1.10.2019 rätt till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

Rätten till ersättning gäller vid hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi när personen inte tidigare har fått ersättning för Praluent.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Vid behandling av familjär hyperkolesterolemi är Praluent grundersättningsgillt (40 %) utifrån ersättningsrätt 388.

Läs mer