Ändringar i de enheter som kan ge utlåtanden i fråga om ersättningsrätt 3023 från 1.5.2021

Läkemedelssubstans: Allergenextrakt av björkpollen
Läkemedelspreparat: Itulazax
Sjukdom: Allergi

Vad förändras?

Läkemedlet Itulazax som innehåller allergenextrakt av björkpollen ger rätt till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3023. Allergenextrakt av björkpollen (vuxna).

Ersättningsrätt 3023 kan från 1.5.2021 sökas även med ett läkarutlåtande B av en specialist inom allmänmedicin, företagshälsovård och barnsjukdomar. Ersättningsrättigheten kan fortsättningsvis beviljas endast vuxna.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer