Ändringar i ersättningen av diabetesläkemedel från och med den 1 januari 2017

Andra diabetesläkemedel än insulinpreparat överförs från och med nästa år från ersättningsklassen 100 % till ersättningsklassen 65 %. Från och med den 1 januari betalar kunden alltså själv 35 % av priset för dessa läkemedel. För läkemedel som innehåller insulin får kunden fortsättningsvis specialersättning (100 %) och betalar en självrisk på 4,50 euro för läkemedlet.

Ändringen är en del av de inbesparingar på sammanlagt 150 miljoner euro som enligt regeringsprogrammet måste göras i läkemedelsersättningarna. Ändringen av ersättningsnivån för diabetesläkemedel berör drygt 300 000 personer.

Ändringen kräver inga åtgärder av kunderna. Kunder som redan har ersättningsrätt för diabetesläkemedel beviljas utan särskild ansökan nya ersättningsrättigheter av FPA.
I december 2016 får kunderna ett brev med information om de nya ersättningsrättigheterna och under våren 2017 ett FPA-kort med de nya ersättningsrättigheterna.

På apoteket får kunderna den ersättning de har rätt till, även om det nya FPA-kortet ännu inte har kommit.  Apoteket har alltid aktuell information om kundernas ersättningsrättigheter. I samband med varje läkemedelsinköp kontrollerar apoteket elektroniskt kundens rätt till ersättning hos FPA.

Vecka 51 kan kunden kontrollera sina nya ersättningsrättigheter i FPA:s e-tjänst. Informationen om kundens ersättningsrättigheter finns under rubriken "Rätt till specialersättning för läkemedel" som finns i menyn till vänster. Apoteken beaktar de nya ersättningsrättigheterna vid läkemedelsinköp från och med den 1 januari 2017.

Breven som skickas till kunderna finns under följande länkar: