Grundersättning för apalutamid (Erleada) från 1.8.2020 utifrån ersättningsrätt 3031

Läkemedelssubstans: Apalutamid
Läkemedelspreparat: Erleada
Sjukdom: Prostatacancer

Vad förändras?

Läkemedlet Erleada berättigar från 1.8.2020 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3031. Apalutamid.

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Ersättningsrätt för apalutamid kan beviljas personer med prostatacancer. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer