Grundersättning för apremilast från 1.4.2021 även vid behandlingen av Behҫets sjukdom utifrån ersättningsrätt 377

Läkemedelssubstans: Apremilast
Läkemedelspreparat: Otezla
Sjukdom: Behçets sjukdom

Vad förändras?

Läkemedlet Otezla berättigar till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 377. Apremilast och dimetylfumarat (psoriasis).

Rätt till grundersättning för apremilast kan från 1.4.2021 beviljas även personer med Behçets sjukdom för behandling av munsår. Innan dess är läkemedlet ersättningsgillt vid behandlingen av plackpsoriasis och psoriasisartrit.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer