Grundersättning för binimetinib och enkorafenib (Mektovi och Braftovi) från 1.10.2019 utifrån ersättningsrätt 3016

Läkemedelssubstans: Binimetinib, enkorafenib
Läkemedelspreparat: Mektovi, Braftovi
Sjukdom: Melanom

Vad förändras?

Kombinationen Mektovi och Braftovi ger från 1.10.2019 rätt till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

Innan dess är läkemedlen inte ersättningsgilla.

Vem kan få ersättning?

Rätt till ersättning för binimetinib och enkorafenib kan beviljas personer som har melanom. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer