Grundersättning för brigatinib (Alunbrig) från 1.11.2019 utifrån ersättningsrätt 3017

Läkemedelssubstans: Brigatinib

Läkemedelspreparat: Alunbrig

Sjukdom: Lungcancer

Vad förändras?

Alunbrig ger från 1.11.2019 rätt till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Rätt till grundersättning för brigatinib kan beviljas personer med icke-småcellig lungcancer. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer