Grundersättning för cannabidiol från 1.4.2021 utifrån ersättningsrätt 3046

Läkemedelssubstans: Cannabidiol
Läkemedelspreparat: Epidyolex
Sjukdom: Epilepsi

Vad förändras?

Läkemedlet Epidyolex berättigar från 1.4.2021 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3046. Cannabidiol.

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Rätt till ersättning för cannabidiol kan beviljas personer med Lennox-Gastauts syndrom eller Dravets syndrom när läkemedlet används i kombination med klobazam. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer