Den begränsade rätten till grundersättning för certolizumab pegol (Cimzia) utvidgas 1.7.2019

Läkemedelspreparatet Cimzia som innehåller certolizumab pegol omfattas enligt läkemedelsprisnämndens beslut från 1.7.2019 förutom av det gällande beslutet även av begränsad rätt till grundersättning (40 %)

  • vid behandling av svår och svårbehandlad psoriasis hos vuxna som inte har svarat tillräckligt på, har en kontraindikation eller är överkänsliga mot andra systemiska behandlingar inklusive ciklosporin, metotrexat eller PUVA.

Certolizumab pegol införs i Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel i punkt '319. Adalimumab, brodalumab, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, sekukinumab och ustekinumab (psoriasis)'. Samtidigt förtydligas beslutspunkten.

De medicinska villkoren för den begränsade rätten till grundersättning för certolizumab pegol och de utredningar som behövs presenteras nedan i detalj.

Utdrag ur Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel som träder i kraft 1.7.2019

319. Adalimumab, brodalumab, certolizumab pegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, sekukinumab och ustekinumab (hudpsoriasis)

Adalimumab, brodalumab, certolizumab pegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, sekukinumab och ustekinumab är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning för behandling av svår och svårbehandlad hudpsoriasis (319) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för hudsjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av svår kronisk hudpsoriasis hos patienter som inte har svarat tillräckligt på, har en kontraindikation eller är överkänsliga mot andra systemiska behandlingar inklusive ciklosporin, metotrexat eller PUVA.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

Mer information