Specialersättning för eltrombopag från 1.12.2020 utifrån ersättningsrätt 1517

Läkemedelssubstans: Eltrombopag
Läkemedelspreparat: Revolade
Sjukdom: Immunologisk trombocytopeni (ITP) och aplastisk anemi

Vad förändras?

Det har skapats en substansspecifik ersättningsrätt för eltrombopag. Läkemedlet Revolade ger från 1.12.2020 rätt till specialersättning (100 %) utifrån den nya ersättningsrättigheten

  • 1517. Eltrombopag.

Innan dess är läkemedlet specialersättningsgillt utifrån ersättningsrättigheterna 122 och 129.

Grunderna för beviljande av den nya ersättningsrättigheten 1517 skiljer sig från grunderna för beviljande av ersättningsrättigheterna 122 och 129.

Vem kan få ersättning?

Ersättningsrätten för eltrombopag 1517 kan beviljas för behandling av primär immunologisk trombocytopeni (ITP) och svår aplastisk anemi. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läkemedlet Revolade ger från 1.12.2020 rätt till grundersättning (40 %) utifrån den nya ersättningsrättigheten 3039. Innan dess är läkemedlet grundersättningsgillt utan att FPA har beviljat ersättningsrätt.

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har fått ersättning för läkemedlet Revolade den nya ersättningsrättigheten för eltrombopag.

Läs mer