Specialersättning för emicizumab från 1.5.2021 också utan antikroppar utifrån ersättningsrätt 1520

Läkemedelssubstans: Emicizumab
Läkemedelspreparat: Hemlibra (Roche)
Sjukdom: Hemofili A

Vad förändras?

Läkemedlet Hemlibra (Roche) ger från 1.5.2021 rätt till specialersättning (100 %) också utifrån ersättningsrätt

  • 1520. Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar).

Ersättningsrätten gäller vid behandling av svår hemofili A hos patienter som inte har inhiberande antikroppar mot faktor VIII. Hemlibra har tidigare inte varit ersättningsgillt för dessa patienter.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Grundersättning (40 %) beviljas på samma villkor utifrån ersättningsrätt 3047.

Antikroppspositiva patienter kan få specialersättning för Hemlibra utifrån ersättningsrätt 1503 och grundersättning utifrån ersättningsrätt 397.

Läs mer