Emicizumab (Hemlibra) begränsat specialersättningsgillt från 1.7.2019

Läkemedelspreparatet Hemlibra som innehåller emicizumab är från 1.7.2019 enligt läkemedelsprisnämndens beslut begränsat specialersättningsgillt (100 %) vid sjukdomen kroniska koagulationsrubbningar

  • vid förebyggande behandling av blödningsepisoder hos patienter med hemofili A när patienten har inhiberande antikroppar mot faktor VIII och när immuntoleransinduktion misslyckas eller är olämplig.

FPA beviljar utan ett nytt läkarutlåtande B specialersättningsrätt för emicizumab (1503) till personer som har gällande grundersättningsrätt 397 och som har köpt emicizumab med grundersättning på apoteket.

De medicinska villkoren för den begränsade rätten till specialersättning för emicizumab och de utredningar som behövs presenteras nedan i detalj.

Utdrag ur Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel som träder i kraft 1.7.2019

1503. Emicizumab

Emicizumab ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av hemofili A på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar koagulationsstörningar för förebyggande behandling av blödningsepisoder hos patienter med hemofili A när

  • patienten har inhiberande antikroppar mot faktor VIII och
  • immuntoleransinduktion misslyckas eller är olämplig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen.

Mer information