Ändringar gällande ersättningsrättighet 331 från 1.3.2021

Läkemedelssubstans: Flera
Läkemedelspreparat: Flera
Sjukdom: ADHD

Vad förändras?

Ersättningsrätt 331 kan från 1.3.2021 sökas även med ett läkarutlåtande B av en läkare inom primärvården eller av en annan behandlande läkare. I fråga om barn och unga ska man till utlåtandet då foga ett konsultationssvar av en specialist eller från en enhet för specialiserad sjukvård. I fråga om vuxna kan ett läkarutlåtande B av en annan behandlande läkare godtas om det är fråga om en fortsättningsansökan.

Dessutom har villkoren för ersättningsrättigheten preciseras i fråga om de uppgifter som presenteras i ett utlåtande.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer