Förlängning av ersättningsrättighet 338 från 1.4.2021

Läkemedelssubstans: C1-esterashämmare, ikatibant, konestat alfa
Läkemedelspreparat: Flera
Sjukdom: Hereditärt angioödem

Vad förändras?

Ett flertal läkemedel för behandling av hereditärt angioödem berättigar till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 338. C1-esterashämmare, ikatibant och konestat alfa.

Ersättningsrättigheten kan från 1.4.2021 beviljas för högst fem år i taget i stället för tre år som det var tidigare.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer