Den begränsade rätten till grundersättning för evolokumab (Repatha) utvidgas 1.8.2019

Enligt beslut av läkemedelsprisnämnden omfattas läkemedelspreparatet Repatha som innehåller evolokumab från 1.8.2019 förutom av det gällande beslutet även av begränsad rätt till grundersättning (40 %)

 • vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi jämsides med diet och tillsammans med andra behandlingar för att sänka blodets fettvärden
  • när vuxna patienter med aterosklerotisk kärlsjukdom har en LDL-kolesterolhalt på över 3,6 mmol/l trots annan läkemedelsbehandling för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib), eller
  • när vuxna patienter med aterosklerotisk kärlsjukdom och minst en riskfaktor (diabetes med skada på målorgan, svår/omfattande aterosklerotisk sjukdom eller snabbt framskridande aterosklerotisk sjukdom) har en LDL-kolesterolhalt på över 2,6 mmol/l trots annan läkemedelsbehandling för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib).

De medicinska villkoren för den begränsade rätten till grundersättning för evolokumab och de utredningar som behövs presenteras nedan i detalj.

Utdrag ur Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel som träder i kraft 1.8.2019

3015.    Evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi

Evolokumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3015) beviljas för behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av en specialist i endokrinologi, kardiologi eller internmedicin eller från en enhet för dessa områden inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi hos vuxna med aterosklerotisk kärlsjukdom (koronarkärlssjukdom, cerebral kärlsjukdom, ateroskleros i de stora artärerna, t.ex. aortan, eller perifer arteriell sjukdom) när

 • patienten har använt andra läkemedel för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib) eller är intolerant eller har kontraindikationer mot dessa läkemedel

och LDL-kolesterolhalten trots behandlingen med andra läkemedel är

 • över 3,6 mmol/l eller
 • över 2,6 mmol/l, om patienten har något av följande
  • diabetes med skada på målorgan
  • svår eller omfattande aterosklerotisk sjukdom
  • snabbt framskridande aterosklerotisk sjukdom.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Mer information