Grundersättning för filgotinib från 1.5.2021 utifrån ersättningsrätt 3048

Läkemedelssubstans: Filgotinib
Läkemedelspreparat: Jyseleca
Sjukdom: Reumatoid artrit

Vad förändras?

Läkemedlet Jyseleca berättigar från 1.5.2021 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3048. Filgotinib.

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Ersättningsrätt för filgotinib kan beviljas vuxna med reumatoid artrit. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer