Den begränsade rätten till grundersättning och den begränsade rätten till specialersättning för fingolimod (Gilenya) utvidgas från 1.6.2019

 

Enligt beslut av läkemedelsprisnämnden omfattas preparatet Gilenya som innehåller fingolimod från 1.6.2019 förutom av gällande beslut även av begränsad rätt till grundersättning och begränsad rätt till specialersättning (100 %) vid sjukdomen multipel skleros (MS)

  • när det är fråga om behandling av mycket aktiv, skovvis förlöpande, med visshet diagnostiserad multipel skleros hos barnpatienter (unga och barn i åldern 10 år och äldre)
    • vars sjukdom är mycket aktiv trots behandling med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling eller
    • som har svår och snabbt progredierande skovvis förlöpande multipel skleros, dvs. minst två funktionsnedsättande skov under ett år och vid MRT av hjärnan en eller flera Gadolinium-laddande lesioner eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med en nyligen utförd MRT.  

Läkemedelsprisnämndens beslut orsakar inte några ändringar i de medicinska villkoren i punkterna '353. Fingolimod och kladribin’ och ’164. Fingolimod’ i Folkpensionsanstaltens gällande beslut. Utvidgningen av ersättningsrätten har ansetts falla inom ramen för de medicinska villkoren i de ovannämnda punkterna.

Mer information