Giltighetstiden för ersättningsrätt 377 förlängs från 1.5.2021

Läkemedelssubstans: Apremilast och dimetylfumarat
Läkemedelspreparat: Otezla och Skilarence
Sjukdom: Psoriasisartrit, plackpsoriasis och Behҫets sjukdom

Vad förändras?

Läkemedel som innehåller apremilast och dimetylfumarat berättigar till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 377. Apremilast och dimetylfumarat (psoriasis).

Ersättningsrätt 377 kan från 1.5.2021 beviljas för högst fem år i taget i stället för två år som det var tidigare. De medicinska villkoren ändras inte.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer