Giltigshetstiden för ersättningsrättigheterna 3005, 3006, 3029, 291, 293 och 298 förlängs från 1.5.2021

Läkemedelssubstans: Tofasitinib, barisitinib och upadasitinibi
Läkemedelspreparat: Xeljanz, Olumiant och Rinvoq
Sjukdom: Reumatoid artrit, psoriasisartrit och ulcerös kolit

Vad förändras?

Ett flertal läkemedel i gruppen JAK-hämmare som är avsedda för behandling av reumatoid artrit, psoriasisartrit och ulcerös kolit berättigar till ersättning utifrån ersättningsrättigheterna

  • 3005. Tofacitinib,
  • 3006. Baricitinib,
  • 3029. Upadacitinib,
  • 291. Tofacitinib,
  • 293. Baricitinib och
  • 298. Upadacitinib.

Dessa ersättningsrättigheter kan från 1.5.2021 beviljas för högst fem år i taget i stället för två år som det var tidigare. De medicinska villkoren ändras inte.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheterna på FPA:s webbplats.

Läs mer