Informationen om rättigheter till läkemedelsersättningar publiceras på nytt sätt!

Information om rättigheter till läkemedelsersättningar publiceras på nytt sätt från och med september 2019.

FPA informerar hädanefter om ändringar i nyhetsbrevet Läkemedelsinfo, som publiceras i medlet av månaden. Nyhetsbrevet innehåller ett sammandrag av de ändringar som träder i kraft vid ingången av följande månad.

Prenumerera på nyhetsbrevet Läkemedelsinfo per e-post på www.fpa.fi/nyhetsbrev! Vem som helst kan prenumerera på det.

I och med reformen kan du se all information om ersättningsrättigheter och förändringar i dem på sidan för den ifrågavarande ersättningsrätten. Du kommer in på sidan exempelvis via FPA:s söktjänst för läkemedel eller via Terveysportti.

Du kan också bläddra i meddelanden om olika läkemedelssubstanser och ersättningsrättigheter på webben så som hittills på www.fpa.fi/lakemedel-och-lakemedelsersattningar_meddelanden-om-lakemedelsersattningar.