Specialersättning för ixekizumab (Taltz) från 1.11.2019 utifrån ersättningsrätt 281


Läkemedelssubstans: Ixekizumab

Läkemedelspreparat: Taltz

Sjukdom: Inflammatoriska ledsjukdomar

Vad förändras?

Läkemedlet Taltz ger från 1.11.2019 rätt till specialersättning (65 %) utifrån ersättningsrätt

Innan dess är läkemedlet grundersättningsgillt (40 %) utifrån ersättningsrätt 313.

Vem kan få ersättning?

Rätt till specialersättning för ixekizumab kan beviljas personer med inflammatorisk ledsjukdom. Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har ersättningsrätt 313 och som har fått grundersättning för läkemedlet också specialersättningsrätt 281.

 

Läs mer