Grundersättning för kombinationsbehandling med ivakaftor och tezakaftor från 1.4.2021 utifrån ersättningsrätt 3044

Läkemedelssubstans: Ivakaftor, tezakaftor
Läkemedelspreparat: Symkevi, Kalydeco
Sjukdom: Cystisk fibros

Vad förändras?

Läkemedlen Symkevi och Kalydeco berättigar från 1.4.2021 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3044. Kombinationsbehandling med ivakaftor och tezakaftor.

Innan dess är läkemedlen inte ersättningsgilla. Läkemedlen Symkevi och Kalydeco är avsedda att användas tillsammans.

Vem kan få ersättning?

Rätt till ersättning för ivakaftor och kombinationspreparat med ivakaftor och tezakaftor kan beviljas för behandling av cystisk fibros hos patienter från 12 års ålder. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer