Grundersättning för kombinationspreparat med ivakaftor och lumakaftor från 1.4.2021 utifrån ersättningsrätt 3043

Läkemedelssubstans: Ivakaftor, lumakaftor
Läkemedelspreparat: Orkambi
Sjukdom: Cystisk fibros

Vad förändras?

Läkemedlet Orkambi berättigar från 1.4.2021 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3043. Kombinationspreparat med ivakaftor och lumakaftor.

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Rätt till ersättning för kombinationspreparat med ivakaftor och lumakaftor kan beviljas för behandling av cystisk fibros hos patienter från 2 års ålder. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer