Grundersättning för lanadelumab från 1.4.2021 utifrån ersättningsrätt 338

Läkemedelssubstans: Lanadelumab
Läkemedelspreparat: Takhzyro
Sjukdom: Hereditärt angioödem

Vad förändras?

Läkemedlet Takhzyro berättigar från 1.4.2021 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 338. C1-esterashämmare, ikatibant, konestat alfa och lanadelumab.

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Rätt till ersättning för lanadelumab kan beviljas patienter med hereditärt angioödem för prevention av allvarliga och återkommande attacker av angioödem. Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer