Grundersättning för larotrektinib från 1.11.2020 utifrån ersättningsrätt 3034

Läkemedelssubstans: Larotrektinib
Läkemedelspreparat: Vitrakvi
Sjukdom: Solida tumörer

Vad förändras?

Läkemedlet Vitrakvi berättigar från 1.11.2020 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3034. Larotrektinib.

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Ersättningsrätt för larotrektinib kan beviljas för behandling av solida tumörer när det i tumören har konstaterats en fusion i NTRK-genen. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer