Rätt till specialersättning för lenvatinib (Lenvima) från 1.6.2020 även vid levercellscancer utifrån ersättningsrätt 1508

Läkemedelssubstans: Lenvatinib
Läkemedelspreparat: Lenvima
Sjukdom: Levercellscancer

Vad förändras?

Läkemedelet Lenvima ger rätt till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 1508. Lenvatinib.

Rätt till specialersättning för lenvatinib kan från 1.6.2020 beviljas också personer med levercellscancer. Innan dess är det möjligt att bevilja rätt till specialersättning endast för behandling av sköldkörtelcancer.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har ersättningsrätt 3019 för levercellscancer också specialersättningsrätt 1508.

Läs mer