Specialersättning för natriumoxybat från 1.8.2021 även för barn och unga utifrån ersättningsrätt 282

Läkemedelssubstans: Natriumoxybat
Läkemedelspreparat: Xyrem
Sjukdom: Narkolepsi

Vad förändras?

Läkemedelet Xyrem berättigar till specialersättning (65 %) utifrån ersättningsrätt

  • 282. Natriumoxybat.

Rätt till specialersättning för natriumaxybat kan från 1.8.2021 beviljas också för behandling av narkolepsi-kataplexi hos personer som fyllt 7 år. Innan dess är läkemedlet ersättningsgillt endast för vuxna.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer