Specialersättning för niraparib från 1.4.2021 också utan mutation på BRCA-genen utifrån ersättningsrätt 1510

Läkemedelssubstans: Niraparib
Läkemedelspreparat: Zejula
Sjukdom: Gynekologiska cancerformer

Vad förändras?

Läkemedelet Zejula berättigar till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 1510. Niraparib.

Rätt till specialersättning för niraparib kan från 1.4.2021 beviljas också patienter som inte har mutation på BRCA-genen. Innan dess kan specialersättningsrätt vid ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer beviljas bara för patienter med mutation på BRCA-genen.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har grundersättningsrätt 3009 också specialersättningsrätt 1510.

Läs mer