Specialersättning för osimertinib från 1.3.2021 utifrån ersättningsrätt 1519

Läkemedelssubstans: Osimertinib
Läkemedelspreparat: Tagrisso
Sjukdom: Lungcancer

Vad förändras?

Läkemedlet Tagrisso ger från 1.3.2021 rätt till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 1519. Osimertinib.

Innan dess är läkemedlet grundersättningsgillt (40 %) utifrån ersättningsrätt 3004.

Vem kan få ersättning?

Rätt till specialersättning för osimertinib kan beviljas för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad EGFR-positiv icke-småcellig lungcancer. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har grundersättningsrätt 3004 också specialersättningsrätt 1519.

Läs mer